Wydrukuj tę stronę

Aktualności

W ramach działań organizacji jednolitej bazy danych PTMA przenosimy naszą stronę na nowy serwer PTMA!!!

Przepraszamy za utrudnienia i mamy nadzieję, że to ostatnia nasza "przeprowadzka" :)


Piknik Małego Naukowca w Krotoszynie

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) kontynuuje współpracę również z pobliskimi przedszkolami.

Tym razem obserwowaliśmy powierzchnię Słońca w ramach Pikniku małego naukowca zorganizowanego przez Przedszkole nr 5 „Wesoła Gromadka”przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie.

Obserwacje prowadzili członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) oraz członkowie Koła naukowego działającego w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnego w Krotoszynie wraz z ich nauczycielami. I tak, obserwowali kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter, a z ramienia Szkoły kol. Monika Dopierała i Tomasz Bazydel pod czujnym okiem Dyrektor Przedszkola: p. mgr Zofii Walkowiak.

Ponadto ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska naukowe, głownie dotyczące chemii i fizyki. Oprócz naukowej strony Festynu można było zobaczyć ciekawe występy przedszkolaków.

Powierzchnię Słońca widziało blisko 150 osób! Ciekawostkę było to, że po raz pierwszy od kilku dni wreszcie pojawiły się plamy słoneczne – jedna nawet 4-krotnie większa od kuli ziemskiej!

Obserwacje były dostępne dla wychowanków Przedszkola oraz ich rodzin i zainteresowanych astronomią. Na pikniku mieliśmy prawie bezchmurne niebo.

Zdjęcia wykonane przez kol. Z. Pautera można obejrzeć w galerii - Galeria >> Spotkania i imprezy


Obserwacje powierzchni Słońca w ramach festynów środowiskowych
4 i 5 czerwca 2016

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) kontynuuje współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami i działającymi tam kołami naukowymi.

Tym razem obserwowaliśmy powierzchnię Słońca w ramach festynów środowiskowych.

Obserwacje odbyły się w:

  1. 4 czerwca w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie w godz. 15:00-18:00,
  2. 5 czerwca w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie również w godz. 15:00-18:00.

Obserwacje prowadzili członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA), członkowie Kół naukowych działających w wymienionych szkołach oraz ich nauczyciele i Dyrekcje.

I tak, w Krotoszynie obserwowali kol. dr Ireneusz Włodarczyk, Zdzisław Pauter, Szymon Sowiński, a z ramienia Szkoły kol. Monika Dopierała i Tomasz Bartyzel pod czujnym okiem Dyrektor Szkoły: p. mgr Marioli Kaźmierczak.
Ponadto ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska naukowe, głownie dotyczące przyrody, chemii i fizyki. Tematem naczelnym Festiwalu była astronautyka, tegoroczne hasło: "Każdy może zostać astronautą".
Oprócz naukowej strony Festynu można było zobaczyć ciekawe występy artystyczne uczniów klas szkolnych. Powierzchnię Słońca widziało blisko 200 osób!
Krotoszyński festyn środowiskowy przy Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie otworzyli I Zastępca Burmistrza Krotoszyna Pan mgr Ryszard Czuszke z dyrektor szkoły mgr Mariolą Kaźmierczak, gośćmi szczególnymi naukowego festynu byli dr Ireneusz Włodarczyk, Zdzisław Pauter, Szymon Sowiński.

W Rozdrażewie obserwacje prowadzili również kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter. Nad całością Festynu czuwał Dyrektor Szkoły p. dr inż. Krzysztof Broda.
Tu powierzchnię Słońca obejrzało około 150 osób.
Mogliśmy też podziwiać występy artystyczne w wykonaniu uczniów i zaproszonych gości.

Obserwacje były dostępne dla uczniów w/w Szkół oraz ich rodzin i zainteresowanych astronomią.
Na obu Festynach mieliśmy prawie bezchmurne niebo. Szkoda, że na Słońcu nie było żadnej plamy. Jest to jednak ciekawostka, gdyż takiej sytuacji nie mieliśmy od 2011 roku!

Zdjęcia wykonane przez kol. Z. Pautera można obejrzeć w galerii - Galeria >> Spotkania i imprezy


Spotkanie i wycieczka naukowa do Potarzycy - 18 i 21 maja 2016

Kol. I. Włodarczyk z RO PTMA 18 maja 2016 r. spotkał się z kol. Danielem Stasiakiem reprezentantem miłośników astronomii z Kalisza. Wstępnie omówiono zasady współpracy.

Natomiast kol. Z. Pauter z RO PTMA i kol. Sz. Sowiński z kółka astronomicznego Kasjopea 21 maja byli w Planetarium w Potarzycy na spotkaniu astronomicznym. Głównym celem był udział w seansie Planetarium i zwiedzanie ogródka astronomicznego.

Zdjęcia wykonał kol. Z. Pauter.
Opracował I. Włodarczyk.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii - Galeria >> Spotkania i imprezy


Tranzyt Merkurego - 09.05.2016

W poniedziałek, 9 maja 2016 r. obserwowaliśmy przejście Merkurego przed tarczą Słońca. Zjawisko rozpoczęło się od 13:12 i trwało aż do wieczora. Pogoda była "w kratkę". W Rozdrażewie przez chwilę padał deszcz, ale przez większość czasu mieliśmy znośne warunki pogodowe i obserwowaliśmy!

Obserwacje odbyły się w:

  1. Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi
  2. Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie
  3. Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

Obserwacje prowadzili członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA), członkowie Kół naukowych działających w wymienionych szkołach oraz ich nauczyciele i Dyrekcje.

I tak, w Nowej Wsi obserwacje prowadził kol. Sebastian Hadryan, w Rozdrażewie kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter, a w Krotoszynie kol. Mariola Kaźmierczak i Agnieszka Duczmal pod czujnym okiem Dyrekcji Szkół: p. mgr Grażyny Stachowiak, p. dr. inż. Krzysztofa Brody i p. mgr Marioli Kaźmierczak.

Obserwacje w godz. 13:12-15:00 były dostępne dla uczniow w/w Szkół, po 15-ej do około 17-ej obserwowali pozostali chętni miłośnicy astronomii.

Obserwacje przejścia Merkurego przed tarczą Słońca wykonywali głównie uczniowie klas gimnazjalnych.

Obserwacje w Nowej Wsi i Rozdrażewie były możliwe w oparciu o sprzęt astronomiczny zakupiony w latach ubiegłych ze środków Gminy Rozdrażew, a w Krotoszynie Szkoła ma swoj własny sprzęt.
Obserwacje wykonywaliśmy stosując bezpieczne filtry.

Nasze szkoły stały się jednym z kilku mikrocentrow obserwacji tranzytu Merkurego w Polsce:
http://www.urania.edu.pl/wiadomosci/dzisiaj-tranzyt-merkurego-gdzie-ogladac-polsce-2318.html

Następna obserwacja tranzytu Merkurego w 2032 r.!

Fotografie w Nowej Wsi wykonał kol. S. Hadryan, w Rozdrażewie i Krotoszynie kol. Z. Pauter oraz również w Krotoszynie kol. Monika Dopierała. Fotografie tranzytu Merkurego – fot. Z. Pauter.
Opracował: dr Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA

Zdjęcia do obejrzenia w galerii - Obserwacje >> Tranzyt Merkurego - 2016


Zakończenie IX Powiatowej Olimpiady Fizycznej i Przyrodniczej - 27.04.2016

W środę, 27 kwietnia 2016 r. członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) wzięli udział w zakończeniu Powiatowej Olimpiady Fizycznej i Powiatowej Olimpiady Przyrodniczej. Obie olimpiady miały swój finał w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS2) w Krotoszynie. Po zakończeniu zmagań olimpijskich, w ramach spotkania z uczestnikami obu olimpiad kol. I. Włodarczyk omówił budowę i działanie reflektorów i refraktorów, a kol. Z. Pauter przedstawił zebranym wykonane przez siebie astronomiczne obserwacje fotograficzne. Zajęcia odbyły się w formie warsztatów tak, że uczniowie mogli z bliska przyjrzeć się budowie i działaniu teleskopu i lunety. Niestety, niebo było pochmurne i nie mogliśmy przeprowadzić zaplanowanych obserwacji astronomicznych. Wykłady odbywały się w oparciu o reflektor należący do ZS 2 oraz refraktor kol. Sz. Sowińskiego z RO PTMA.

Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem kol. M. Kaźmierczak, dyrektor ZS2 oraz kol. Z. Bartyzela nauczyciela fizyki. W zajęciach brali też udział członkowie Koła naukowego działającego przy ZS2 w Krotoszynie. IX Powiatową Olimpiadę Fizyczną otwierał Pan Stanisław Szczotka Starosta Krotoszyński.

Po wykładach w uroczystym zakończeniu obu olimpiad wzięli udział zaproszeni Goście:
Pan Ryszard Czuszke – Wiceburmistrz Krotoszyna, Pan Paweł – Radojewski Wicestarosta Krotoszyna, Pan Przemysław – Wujcik Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, którzy wraz z Dyrektor ZS 2 Panią Mariolą Kaźmierczak wręczyli finalistom obu olimpiad ciekawe nagrody rzeczowe i dyplomy. Dyplomy otrzymali też zaangażowani w prace nauczyciele ZS 2 oraz niżej podpisani.

Obserwacje fotograficzne wykonał kol. Z. Pauter.
Oprac. I. Włodarczyk.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii - Galeria >> Spotkania i imprezy


Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PTMA w Białymstoku - 23.04.2016

W sobotę, 23 kwietnia 2016 r. odbył się w Białymstoku Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (NWZD PTMA). Na mocy ustaleń z programowego zebrania Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) z 1 lutego 2016 r. wzięli w nim udział dwaj członkowie naszego Oddziału: kol. I. Włodarczyk i kol. Z. Pauter.

NWZD PTMA zostało poświęcone zmianie statutu PTMA.
W zebraniu wzięło udział 41 z 44 delegatów reprezentujących ponad 850 członków PTMA. Sprawnie przeprowadzone zebranie zakończyło się podjęciem uchwały zawierającej propozycje nowego statutu PTMA. Przedyskutowano też aktualne sprawy PTMA.

Obrady odbywały się w miłej atmosferze w Wyższej Szkole Finansów i Biznesu w Białymstoku.
Obserwacje fotograficzne wykonali: kol. Z. Pauter., kol. J. Wiland i kol. M. Substyk.
Oprac. I. Włodarczyk.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii - Galeria >> Spotkania i imprezy


Spotkanie Koła naukowego w ZS2 w Krotoszynie - 21.04.2016

W czwartek, 21 kwietnia 2016 r. członkowie Rozdrażewskiego Oddziału PTMA (RO PTMA) pomagali w przeprowadzeniu obserwacji powierzchni Słońca członkom Koła naukowego działającego przy Zespole Szkoł nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS2) w Krotoszynie.

Kol. I. Włodarczyk omowił budowę i działanie reflektorow i refraktorow. Kol. Z. Pauter pokazał uczniom, jak wykonywać obserwacje fotograficzne plam słonecznych. Kol. Sz. Sowiński z Kołka astronomicznego Kasjopea działającego przy RO PTMA w Rozdrażewie asystował przy kompletowaniu teleskopu i obserwacjach.

Członkowie Koła naukowego oraz kol. M. Kaźmierczak, dyrektor ZS2 i kol. Z. Bartyzel nauczyciel fizyki zaobserwowali plamę słoneczną o rozmiarach Ziemi. Na szczęście mieliśmy ładną słoneczną pogodę, a obserwacje wraz z ich omowieniem przeprowadziliśmy w jednej z klas ZS2.

Obserwacje te były też przygotowaniem Koła naukowego do obserwacji przejścia Merkurego przed tarczą Słońca 9 maja 2016 r. Plamy słoneczne są wskaźnikami aktywności Słońca. Im jest ich więcej, tym aktywność Słońca większa. Plamy słoneczne mają temperaturę niższą o około 1500 do czasami nawet 2500 stopni od otaczającej fotosfery. Spadek temperatury związany jest głownie z hamowaniem konwekcji przez silne pole magnetyczne.

Obserwacje wykonywano przy pomocy reflektora ZS2 i refraktora kol. Sz. Sowińskiego.
Obserwacje fotograficzne wykonał kol. Z. Pauter.
Oprac. I. Włodarczyk.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii - Galeria >> Spotkania i imprezy


Spotkanie Koła naukowego w ZSP w Rozdrażewie - 13.04.2016

W środę 13 kwietnia 2016 r. odbyło się cotygodniowe spotkanie Koła naukowego działającego w Zespole Szkoł Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie.

Tym razem członkowie Rozdrażewskiego Oddziału PTMA (RO PTMA) pomagali w przeprowadzeniu obserwacji powierzchni Słońca.

Członkowie Koła naukowego i wielu obserwatorow z ZSP w Rozdrażewie zaobserwowali rozległą plamę słoneczną o rozmiarach kilku promieni Ziemi. Plamy słoneczne są wskaźnikami aktywności Słońca. Im jest ich więcej, tym aktywność Słońca większa. Plamy słoneczne mają temperaturę niższą o około 1500-2000 stopni od otaczającej fotosfery. Spadek temperatury związany jest głownie z hamowaniem konwekcji przez silne pole magnetyczne.

Obserwacje wykonywano na dziedzińcu ZSP przy pomocy refraktora RO PTMA i kol. Szymona Sowińskiego.
Obserwacje fotograficzne wykonał kol. Z. Pauter.
Oprac. I. Włodarczyk.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii - Galeria >> Spotkania i imprezySzczegóły spotkania Strona główna >> Zebrania RO PTMA
Zdjęcia Galeria >> Zebrania RO PTMA


Szczegóły spotkania Strona główna >> Zebrania RO PTMA
Zdjęcia Galeria >> Zebrania RO PTMA

Dodatkowe informacje na temat zebrania dla członków RO PTMA - dokument w formacie pdf


Efemerydy ciał niebieskich w Układzie Słonecznym na 2016 r.

Na dobry początek nowego roku - dzięki uprzejmości Pana Szymona Dykierta z Białegostoku - mamy mały prezent dla wszystkich zapalonych obserwatorów nieba.
Następna strona: O nas